Privacyverklaring

Winterzon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Ons totale privacybeleid vind je hier.